top of page

Beroepsvereniging Rij-instructeurs

Brevet houders Rijlesgever

Wie luistert naar de gebrevetteerde rij-instructeurs? 

Zijn gebrevetteerde rij-instructeurs aanwezig op het overleg binnen onze sector?

BeZeR bouwt de brug tussen wij, de gebrevetteerde rij-instructeurs, de rijscholen en de overheid.

° Gebrevetteerde rij-instructeurs moeten hun beroep kunnen (blijven) uitoefenen op zelfstandige basis.

° De opleiding, leerstof, examinering en bijscholing van rij-instructeurs dienen volledig herbekeken te worden om een hogere kwaliteit en betere instroom in het beroep mogelijk te maken.

° De overheid moet de combinatie van de vrije begeleiding en professionele lessen maximaal ondersteunen en stimuleren.

° BeZeR engageert zich een betrouwbare en professioneel partner te zijn voor de overheid.

°Gebrevetteerde rij-instructeurs moeten hun beroep kunnen uitvoeren op een correcte en respectvolle manier binnen de rijschool.

° De opleiding, leerstof examinering en bijscholing van rij-instructeurs dienen volledig herbekeken te worden om een hogere kwaliteit en betere instroom in het beroep mogelijk te maken.

° De overheid moet de rij-instructeurs beter ondersteunen in de kwaliteit van zijn beroep als rij-instructeur. 

BeZeR engageert zich een betrouwbare en professioneel partner te zijn voor de overheid.

BeZeR wil dat de brevethouders bij de overheid gehoord worden in het besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen.

BeZeR engageert zich om de samenwerking en communicatie tussen de Brevet houders en onze sector zoals onder andere de overheid, rijscholen, opleidingscentra, het Vlaams Huis voor de verkeersveiligheid, examencentra, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, ... te onderhouden en verbeteren.

bottom of page