top of page

Nieuws

Berichten van BeZeRGeachte Viceminister-president Ben Weyts,


Vandaag ligt u bevoegdheid bij Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Hiervoor was u bevoegd voor Mobiliteit & openbare werken.


Gisterennamiddag hebben wij het nieuws ontvangen van het departement mobiliteit & openbare werken:

  • dat het vormingsmoment met onmiddellijke ingang niet langer verplicht is voor begeleiders

  • dat de minimum oefenperiode met onmiddellijk ingang terug verkort wordt tot drie maanden


Deze beslissing is er gekomen na een arrest van de Raad van State betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding van 9 juni 2017.


Eigenlijk wist u al dat de “nieuwe Vlaamse rijopleiding” geen stand zou houden. Rijbewijzen is een federale bevoegdheid. 

Maar in plaats van samen met de deelstaten naar 1 oplossing te zoeken die de verkeersveiligheid in België ten goede komt moest u in Vlaanderen uw zin doorduwen.


Wat hebben wij gewonnen met deze manier van werken? 

Terug naar af. Er is geen duidelijke visie voor verkeersveiligheid in België. Er is een versnipperd landschap in de deelstaten met betrekking tot verkeersveiligheid.

Beginnende bestuurders en begeleiders die door deze veranderingen en aanpassingen de rijopleiding niet meer serieus nemen. Ons, de rijinstructeurs, niet meer serieus nemen.

Vormingsmoment weg, oefenperiode terug naar 3 maanden. Hoe lang nog voor het terugkommoment tot de orde wordt geroepen?

Hoe leg je beginnende bestuurders uit dat in een land als België je buiten bebouwde kom in Vlaanderen 70km/uur mag rijden en in Wallonië 90km/uur.


Zelfstandige rijinstructeurs, alle rijinstructeurs, streven elke dag naar vaardige, veilige en respectvolle bestuurders.

Mogen wij u tevens aan herinneren dat u de zelfstandige rijinstructeurs in de vernieuwde rijopleiding hun werk wilde afnemen. (BVR4 is gelukkig door de Raad van State tijdig ter orde geroepen) Zelfstandige rijinstructeurs zouden enkel nog via de rijschool mogen werken. Ondanks dat deze rijinstructeurs  hun brevet en instructietoelating hebben en al jaren excellent werk leveren. 

Het zijn de zelfstandige rijinstructeurs die voornamelijk de schakel zijn tussen de leerling bestuurder en de ouders die de taak op zich nemen in vrije begeleiding. En dit doen ze met hart en ziel.


En wat doet de Vlaamse overheid? 

Vandaag zien we nogmaals de gevolgen van het huidige gevolgde beleid in Vlaanderen.

Wij voelen geen waardering, geen ondersteuning van de Vlaamse overheid. 


Ik hoop dat onze nieuwe minister van Mobiliteit Lydia Peeters deze brief leest. 

Dit moet anders, en dit moet snel anders. Het gaat ten slotte om een degelijke rijopleiding en om de verkeersveiligheid.

Alle rijinstructeurs met brevet en instructietoelating zetten zich er elke dag voor in. Nu de overheid nog.


Met vriendelijke groeten.


Thomas Boumans

Voorzitter BeZeRGeachte minister Weyts,


U hebt het plan opgevat om de zelfstandige rijinstructeurs te dwingen zich om te vormen tot erkende rijschool. Wij zijn tegen dit plan en wij willen dat u het niet uitvoert.


Hier zijn veel redenen voor. De belangrijkste is dat als u dit plan uitvoert de grote meerder- heid van de echt zelfstandige rijinstructeurs zal verdwijnen. En samen met hen dus ook de mogelijkheid om kwaliteitsvolle en betaalbare rijlessen te volgen. Hier is net vandaag meer dan ooit nood aan.


Zelfstandige rijinstructeurs zijn doorgaans 25 % goedkoper dan erkende rijscholen. Zij werken kleinschaliger, in bijberoep, met de gezinswagen… Kortom : lagere kosten en bijgevolg betere prijzen.Leerlingen en hun ouders zullen er u dankbaar voor zijn dat deze mogelijkheid blijft bestaan.


BeZeR, de beroepsvereniging van zelfstandige rijinstructeurs, deed u een voorstel waarin hun leden WEL willen voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen die gelden voor rijinstructeurs in erkende rijscholen, maar NIET aan de eisen die gelden voor erkende rijscholen. Dit voorstel werd door uw medewerkers van tafel geveegd, het is nochtans zeer redelijk en voldoet aan wat u zelf voorop stelt in uw beleidsverklaring.


Zelfstandige rijinstructeurs schrijven geen attesten. Er is dus ook geen kans op fraude  met attesten. Het heeft dus bijgevolg ook geen enkele zin om deze zelfstandigen te onderwerpen aan alle eisen die gelden voor erkende rijscholen. Beginnende met een directeursbrevet, leslokaal, ontvangstruimte… allemaal zaken die voor een zelfstandige enkel de kosten verhogen en niets bijdragen tot de kwaliteit en veiligheid van de lessen.


Tot slot : dit plan gaat resulteren in het gedwongen afhaken van een grote groep zelfstandige ondernemers en bijgevolg ook in een verschraling van de nu al zwakke concurrentie en in een verdere verhoging van de nu al hoge prijzen. Wij kunnen begrijpen dat u de rijschoolsector wilt belonen omdat ze de terugkomdag willen organiseren, zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Wij durven hopen dat dit plan geen deel uit maakt van hun beloning, de eliminatie van een lastige luis in hun pels.


Omwille van dit alles, geachte minister Weyts, gooi dit onredelijke plan in de prullenmand, daar hoort het thuis !

31 oktober 2014: Uit de beleidsverklaring van Vlaams Minister voor Mobiliteit, Ben Weyts”.


De hervorming van de rijopleiding kader ik in een levenslang traject van verkeersopvoeding en mobiliteitsbewustzijn. Het systeem van vrije begeleiding blijft behouden mits voldoende omkadering voor de vrije begeleiders: ik bied een korte (facultatieve) opfriscursus van (de wijzigingen in) het verkeersreglement aan, alsook praktische (pedagogische) zaken om met een jongere de baan op te gaan. Ik zet in op een gefaseerde rijopleiding met een leerfase, een oefenfase, een vervolmakingsfase en ten slotte een levenslang leertraject. De hogere orde vaardigheden van de GDE-matrix en het verwerven van voldoende rijervaring in wisselende verkeersomstandigheden stel ik daarbij centraal. Ik bewaak de kwaliteit van de hervormde rijopleiding en zorg ervoor dat deze voor iedereen betaalbaar blijft. Ook aan de opleiding voor het (professioneel) rijbewijs voor vrachtwagen en bus, evenals de verplichte bijscholing besteed ik de nodige aandacht. Vanuit mijn eigen bevoegdheden inzake handhaving van het verkeersreglement maak ik een aangepast reglementair kader van leermaatregelen. Zeker voor beginnende bestuurders wil ik zo kort op de bal spelen en problematisch rijgedrag meteen bijsturen.

Ben Weyts, oktober 2014

1
2
bottom of page