top of page

Het voorstel van decreet "Professioneel rijonderricht" is een verstikkend geheel geworden van maatregelen die hun doel voorbij schieten en nadelig zijn voor kandidaat-bestuurders en voor de sector van de rijopleiding. Ook de MORA Mobiliteitsraad plaatste al ernstige vraagtekens bij dit voorstel.

* Scroll naar beneden voor meer uitleg over het decreet. 

Decreet "professioneel rijonderricht"
Nee, bedankt!

Teken de petitie! Laat je stem horen.

Ik ben werkzaam als:

Bedankt om mee het verschil te maken!

Je zal een mail ontvangen met de bevestiging van je deelname.

Een greep uit de maatregelen:

 1. Het  opleidingstraject voor instructeurs wordt verzwaard, zonder garantie op een instroom van betere instructeurs. De instroom zal sowieso kleiner worden, en dat is geen goede zaak voor een knelpuntberoep en een sector waar de vergrijzing volop bezig is.

 2. De onduidelijke verschillen tussen rijinstructeurs binnen en buiten de rijschool worden niet aangepakt in het decreet, wat voor verwarring zal zorgen bij de kandidaat-bestuurders.

 3. Een verhoogde retributie, nu door de lesgever zelf te betalen.

 4. Een 5-jaarlijkse evaluatieproef (examen-les) met mogelijkheid tot schorsing van je lesgeverstoelating terwijl er al lang een verplichte bijscholing bestaat.  

 5. Een extra (verplicht) kwaliteitslabel met dure audit naast de al draconische controlemaatregelen opgelegd aan rijschoolhouders.

 6. Maatregelen die niet nuttig of haalbaar zijn voor eenmanszaken en kleinere rijscholen: verplichte opleiding coaching werknemers, audit, verplichte openingsuren, …

 7. GPS-tracking, extra retributies, tijdsregistraties, log-in en log-out van leerlingen en lesgever bij elke les, …

 

Deze maatregelen zullen het beroep van instructeur minder aantrekkelijk maken. Hoe zullen we nog aan het nodige personeel geraken als de toegang tot het beroep zo bemoeilijkt wordt? Zullen we nog freelancers vinden voor avond- en weekendwerk? Hoe zullen we de vergrijzing van onze sector opvangen?

 

De rijopleiding zal door deze maatregelen ook duurder en dus minder aantrekkelijk worden voor jongeren.  Wat is de winst van minder professionele rijlessen op het vlak van verkeersveiligheid?

 

Deze maatregelen zorgen voor een continue administratieve en financiële last zonder garantie op effect. Ze zijn buiten proportie en vaak niet haalbaar voor kleine rijscholen. Terwijl de sector over gereglementeerd wordt, is controle op grote fraude (bv. rijden zonder geregistreerde begeleider) zo goed als onbestaande.

 

Het decreet focust enkel op administratieve maatregelen, en verliest daarbij belangrijke doelstellingen van de rijopleiding uit het oog. Het woord “verkeersveiligheid” vinden we welgeteld 3 keer terug in het decreet. Het woord “retributie” 127 keer… 

 

Tenslotte zijn we niet tevreden met de manier waarop dit decreet tot stand gekomen is. Het overleg met de sector lijkt vooral windowdressing te zijn. Evolueert het overleg naar een consensus, dan kan bij een volgend overleg ineens iets totaal anders op tafel liggen. Ook de procedure die nu gevolgd werd, doet ons vermoeden dat de inbreng van stakeholders uit de sector niet ernstig genomen wordt.

 

Kortom, het decreet is geen goede zaak voor de sector van de rijopleiding. Niet voor rijschoolhouders, niet voor instructeurs, niet voor toekomstige rijschoollesgevers en zeker niet voor de kandidaat bestuurders. 

Daarom vragen wij om dit decreet niet in te voeren en het huiswerk opnieuw te maken, in echt overleg met de sector.

Voorstel van decreet over het professionele rijonderricht.

Advies MORA Mobiliteitsraad. 
Voorstel van decreet professioneel rijonderricht schiet tekort.

Privacymelding voor Petitie "Decreet Professioneel Rijonderricht".

Deze privacyverklaring is van toepassing op de petitie genaamd "Petitie decreet Professioneel Rijonderricht" die wordt beheerd door BeZeR VZW. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie op een veilige en transparante manier wordt behandeld. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Verzamelde informatie:

 • Wanneer u besluit de petitie te ondertekenen, verzamelen wij de volgende informatie: uw naam, e-mailadres en eventuele aanvullende gegevens die u vrijwillig verstrekt.

 • Wij verzamelen geen gevoelige informatie, zoals ras, religie, politieke overtuigingen of andere persoonlijke gegevens die niet relevant zijn voor het doel van de petitie.

Gebruik van informatie:

 • Uw naam zal worden toegevoegd aan de lijst van ondertekenaars die aan de relevante autoriteiten wordt overhandigd als ondersteuning voor de petitie.

 • Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van updates met betrekking tot de petitie, tenzij u zich uitdrukkelijk hebt afgemeld voor dergelijke communicatie.

Bescherming van informatie:

 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

 • Uw informatie wordt niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijn:

 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

Uw rechten:

 • U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Contact:

 • Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@bezer.be.

Door de petitie te ondertekenen, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring. Deze verklaring kan worden bijgewerkt, dus controleer regelmatig op eventuele wijzigingen. Laatste bijwerking: 10 november 2023.

Bedankt voor uw steun en deelname aan Petitie Decreet Professioneel Rijonderricht.

BeZeR VZW, Kijkuitstraat 88, 2920 Kalmthout. info@bezer.be - www.bezer.be

bottom of page