top of page

Open brief aan Viceminister-president Ben Weyts van Thomas Boumans, Voorzitter BeZeR

Bijgewerkt op: 30 apr. 2020Geachte Viceminister-president Ben Weyts,


Vandaag ligt u bevoegdheid bij Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. Hiervoor was u bevoegd voor Mobiliteit & openbare werken.


Gisterennamiddag hebben wij het nieuws ontvangen van het departement mobiliteit & openbare werken:

  • dat het vormingsmoment met onmiddellijke ingang niet langer verplicht is voor begeleiders

  • dat de minimum oefenperiode met onmiddellijk ingang terug verkort wordt tot drie maanden


Deze beslissing is er gekomen na een arrest van de Raad van State betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming van de rijopleiding van 9 juni 2017.


Eigenlijk wist u al dat de “nieuwe Vlaamse rijopleiding” geen stand zou houden. Rijbewijzen is een federale bevoegdheid. 

Maar in plaats van samen met de deelstaten naar 1 oplossing te zoeken die de verkeersveiligheid in België ten goede komt moest u in Vlaanderen uw zin doorduwen.


Wat hebben wij gewonnen met deze manier van werken? 

Terug naar af. Er is geen duidelijke visie voor verkeersveiligheid in België. Er is een versnipperd landschap in de deelstaten met betrekking tot verkeersveiligheid.

Beginnende bestuurders en begeleiders die door deze veranderingen en aanpassingen de rijopleiding niet meer serieus nemen. Ons, de rijinstructeurs, niet meer serieus nemen.

Vormingsmoment weg, oefenperiode terug naar 3 maanden. Hoe lang nog voor het terugkommoment tot de orde wordt geroepen?

Hoe leg je beginnende bestuurders uit dat in een land als België je buiten bebouwde kom in Vlaanderen 70km/uur mag rijden en in Wallonië 90km/uur.


Zelfstandige rijinstructeurs, alle rijinstructeurs, streven elke dag naar vaardige, veilige en respectvolle bestuurders.

Mogen wij u tevens aan herinneren dat u de zelfstandige rijinstructeurs in de vernieuwde rijopleiding hun werk wilde afnemen. (BVR4 is gelukkig door de Raad van State tijdig ter orde geroepen) Zelfstandige rijinstructeurs zouden enkel nog via de rijschool mogen werken. Ondanks dat deze rijinstructeurs  hun brevet en instructietoelating hebben en al jaren excellent werk leveren. 

Het zijn de zelfstandige rijinstructeurs die voornamelijk de schakel zijn tussen de leerling bestuurder en de ouders die de taak op zich nemen in vrije begeleiding. En dit doen ze met hart en ziel.


En wat doet de Vlaamse overheid? 

Vandaag zien we nogmaals de gevolgen van het huidige gevolgde beleid in Vlaanderen.

Wij voelen geen waardering, geen ondersteuning van de Vlaamse overheid. 


Ik hoop dat onze nieuwe minister van Mobiliteit Lydia Peeters deze brief leest. 

Dit moet anders, en dit moet snel anders. Het gaat ten slotte om een degelijke rijopleiding en om de verkeersveiligheid.

Alle rijinstructeurs met brevet en instructietoelating zetten zich er elke dag voor in. Nu de overheid nog.


Met vriendelijke groeten.


Thomas Boumans

Voorzitter BeZeR

0 opmerkingen

Comments


bottom of page