Zoeken
  • BeZeR

Persbericht 17 februari 2014

Afzender :  BeZeR  Beroepsvereniging van Zelfstandige Rij-instructeurs


Onderwerp : oprichting beroepsvereniging, verzet tegen monopolie van rijscholen  

BEGIN PERSBERICHT


‘Zelfstandige rij-instructeurs verenigen zich in beroepsvereniging en verzetten zich tegen Koninklijk Besluit dat hen broodrooft.  Ook leerlingen en hun ouders zijn de dupe van dit KB.

Door een recent Koninklijk Besluit, geldig sinds 3 februari 2014, wil men gebrevetteerde rij-instructeurs verbieden om op zelfstandige basis en tegen betaling leerling-chauffeurs te begeleiden. Hierdoor wil men op arbitraire wijze komaf maken met wat voor vele beginnende bestuurders een degelijk en betaalbaar alternatief is voor de erkende rijschool. Zelfstandige rij-instructeurs zijn gemiddeld tot 30 % goedkoper dan erkende rijscholen. Kwalitatief zijn de lessen van deze zelfstandige instructeurs minstens evenwaardig aan deze gegeven in de erkende rijscholen. De zelfstandige rij-instructeurs zijn bereid zich te onderwerpen zowel aan een controle op de kwaliteit van hun werkzaamheden als aan een verplichting tot regelmatige bijscholing.


Een aantal zelfstandige rij-instructeurs die door dit KB hun broodwinning dreigen te verliezen heeft zich inmiddels verenigd in BeZeR, de beroepsvereniging van zelfstandige rij-instructeurs. Met als direct doel de nefaste gevolgen van dit KB te bestrijden. Enkele leden dienden hiertoe een verzoekschrift in bij de Raad van State met de vraag tot schorsing en vernietiging van bedoeld KB.  BeZeR wil door de overheid erkend worden als representatieve gesprekspartner bij de noodzakelijke  nieuwe besprekingen over de organisatie van de rijopleiding in ons land.


EINDE PERSBERICHT

Professionalisme

Een opleiding aangepast aan de individuele leerling.

Een uitgebreide feedback over de vorderingen van de leerling.

Een spreiding van de rijlessen over het hele traject van de opleiding, niet enkel bij aanvang.

Een nauwe samenwerking met de niet-professionele begeleider(s) en het opleiden van deze begeleiders

Schrijf in op de BeZeR nieuwsbrief

  • Facebook

CONTACT

T: 03 237 13 77

E: info@bezer.be

© 2020 Bezer

Ondernemingsnummer 546.873.825